For caféens frivillige

Fixere

 • Tømmer skabene for værktøj og symaskiner og  arrangere     værktøjet på  ’værktøjsbordet’ og  opretter symaskine arbejdsstationer  
 • Orienterer sig indbydes omkring hinandens fixer profiler (hvem kan hvad…)
 • Fixer diverse genstande som brugerne møder frem med i samarbejde med disse.
 • Afleverer fixer-sedlen til sekretær når reparationen er fuldført.
 • Lægger værktøjet retur i skabene når cafeen lukker. 

Sekretær

 • Finder Laptop frem, etablerer netadgang,registrerings-siden  på RC Danmarks hjemmeside. 
 • Lægger ’fixer-sedler’ klar til brugerne  inkl kuglepenne. 
 • Stiller vægtene klar.
 • Orienterer sig i fremmødte fixeres profiler.
 • Lægger de af brugerne udfyldte fixer sedler klar i ankommet rækkefølge på registreringsbordet.
 • Byder brugerne velkommen og instruerer disse i at læse + udfylde fixer-seddel + veje deres genstande.
 • Modtager udfyldte fixer-sedler og påfører klokkeslæt
 • Lægger registeringsskemaerne i modtaget rækkefølge på registeringsbordet opdelt i forhold til fixer opgaven
 • Orienterer brugerne om ventetid på relevant fixer.
 • Samarbejder med velkomstvært omkring at hidkalde brugerne til arbejdsstationerne når relevant fixer er klar.
 • Indtaster ad hoc fuldførte reparationer i excell arket på RC Danmarks hjemmeside. 
 • Husker at opfordre brugerne til at blive medlemmer v at opgive e-mailadresse på fixer sedlen + bede dem om at indbetale 20 kr for medlemskabet.
 • Sørger for at opliste nye medlemmers e-mails på bruger medlemslisten

Velkomstværter

 • Sætter RC Lyngby skilt  foran indgangsdøren i stueetagen
 • Gør venterum/vente areal klar til brugerne – obs afspritning af alle borde
 • Byder brugerne velkommen og instruerer disse i : at læse + udfylde fixer-seddel + veje deres genstande + aflevere fixerseddel til sekretær.
 • Holder øje med at corona reglerne overholdes bla. max 20 personer på 1. Sal – henvise brugere til ekstra møderum i stueetagen hvis > 20 personer 1. sal
 • Informerer i samråd med sekretæren omkring estimeret ventetid
 • Henter ventende brugere fra venterum når fixer er ledig
 • Informerer brugerne   kaffe/te/kage  selvbetjening – se i øvrigt detaljeret funktionsbeskrivelse for velkomstværter        
 • Husker at opfordre brugerne til at blive medlemmer v at opgive e-mailadresse på fixer sedlen + bede dem om at indbetale 20 kr for medlemskabet.
 • Sætter evt. nye frivillige ind i  caffeens procedurer     
 • Ved lukning afhente RC  Lyngby skiltet foran indgangsdør                                     

Hyggeværter

 • Koger vand til kaffe/te og hælder på termokander.
 • Retter an med kopper teskeer
 • Sætte kaffekassen frem + info skilt om mobilpay mulighed
 •  Sørger for at fixere  får serveret kaffe te kage ved   arbejdsstationerne.
 • Hygge om brugerne + informere om kaffe/te/kage  selvbetjeningen
 • Informere brugere om mulighed for medlemskab v betaling af 20 kr + oplyse mailadresse
 • Administrere kaffekassen + overdrage cash til bestyrelsesmedlem v lukning af café
 • Opvask af kaffekopper + teskeer i husets industriopvaskemaskine
 • Gå ud med affald

VED NEDLUKNING AF CAFÈEN

ALLE:

 • Aflevere navneskilt
 • Luft evt. ud, men husk at lukke vinduer inden den sidste går
 • Aflåse vores skabe og lægge nøglerne i nøgleboksen
 • Afspritte borde
 • Rummet og yderdør aflåses.